Innhold

Åsgreina barnehage består av avdelingene Askeladden, Smørbukk, Veslefrikk og Tommeliten. Det er 84 barn i barnehagen per august 2021. Hver avdeling har hver sin inngang med grov-/fin garderobe, oppholdsrom og diverse grupperom. Vi har lav terskel for å gå på besøk til hverandre. Fellesrommet vårt er et viktig samlingspunkt i hverdagen i barnehagen, her har vi muligheter for matlaging med barn og litt større aktiviteter. Gymrommet vårt er også veldig populært. 

Askeladden og Veslefrikk er storbarnsavdelinger, Smørbukk er aldersblandet avdeling og Tommeliten er småbarns avdeling. 

Askeladden

Avdeling Askeladden har 23 barn i alder fra 3 til 6 år.

Anette Søderlund Ballangby 100% pedagogisk leder

Synøve Johansen 100% pedagogisk leder

Lone Marie Welde 100% miljøarbeider

Nazia Javed 100% barneveileder

+ 50% ekstraressurs

Smørbukk

Avdeling Smørbukk har 23 barn i alder 2 til 6 år.

Trude Mistereggen 100%  pedagogisk leder

Caroline Delet 50% pedagogisk leder og 10% ekstraressurs

Birgitte Rongsjord 50% pedagogisk leder og 50% miljøarbeider

Heidi Renate Sogn 100% barne og ungdomsarbeider

Kine Mari Østby 100% barne- og ungdomsarbeider

Vegard Nordby 90% ekstraressurs 

+ 50% ekstraressurs

Veslefrikk

Avdeling Veslefrikk har 23 barn i alder 3 til 6 år.

Karoline Grønning 100% pedagogisk leder

Ida Songstad Rabbevåg 100% pedagogisk leder 

Leni Kåråsen 100% barne- og ungdomsarbeider

Mona hagen 100% barneveileder

Jonathan Berg 80% ekstraressurs

Tommeliten

Avdeling Tommeliten har 15 barn i alder 1 til 2 år.

Magdalena Malicka 100% pedagogisk leder 

Pawel Koczur 100% pedagogisk leder

Hege Røe 100% barnepleier

Neo Holter 80% barneveileder

Lise Lunde 60% barneveileder

Linda Helen Øverleir Lundin 40% kjøkkenassistent og 60% barne- og ungdomsarbeider 


Publisert: 14.11.2016 11:00:04
Sist endret: 15.09.2021 14:11