Barnehagene i Nannestad

Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

Velkommen til barnehagene i Nannestad

Vi har fire kommunale heldagsbarnehager for barn i aldersgruppen 0-5 år, en i hver skolekrets. I tillegg finnes det sju private heldagsbarnehager i kommunen. Kommunale og private barnehager har et nært samarbeid, og er forpliktet til å følge samme lovverk.

Kommunen godkjenner nye barnehager, og fører tilsyn med alle godkjente virksomheter. 

Planleggingsdager 2022-2023.pdf

Kommunale barnehager:

Bjerke barnehage

Holter barnehage

Åsgreina barnehage

Midtbygda barnehage 

Private barnehager:

Bjerketun barnehage (P)

Breenenga FUS barnehage (P)

Læringsverkstedets barnehage Maura (P)

Løkka barnehage (P)

Norlandia Eltonåsen barnehage (P)

Prestmosen FUS barnehage (P)

Solheim barnehage (P) 

Brukerundersøkelser:

Barnehagefakta.no