Hovedopptak i kommunale og private barnehager - barnehageåret 2019-2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknader sendes inn via Barnehageportalen. Hovedopptak gjelder plasser for barnehageåret 2019-2020 med oppstart etter 01.08.2019. 

Alle som har søkt plass i barnehage inneværende barnehageår og ikke fått plass, bør oppdatere sin søknad i Barnehageportalen innen 1. mars 2019. Det anbefales at søker prioriterer minst to ulike barnehager. 

Kommunale og private barnehager samordner opptaket og har felles søknadsskjema.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2019. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak. Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes kommunen pr. post innen søknadsfrist

Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen. 

Det er anledning til å søke plass gjennom hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledighet. Spørsmål knyttet til barnehageopptaket rettes til kommunen.

 


Publisert: 31.01.2019 07:34:00
Sist endret: 31.01.2019 08:30