Vannmåler

Samling av fem vannmålere

Illustrasjon av vannmålere

Hvem må ha vannmåler 

Alle som er tilknyttet kommunalt vann og avløp i Nannestad kommune skal ha vannmåler. Dette gjelder også for de som får vann fra privat vannverk når bolig er koblet til offentlig avløp. 

Du kan kun benytte vannmålere som kommunen leverer ut. Installasjon av vannmåler utføres av godkjent rørlegger og i henhold til norsk standard. Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. 

Vannmåleren hentes hos kommunen av huseier eller rørlegger. Vannmåleren leier du av kommunen, og betaler et årlig leiegebyr. 

Installasjon av vannmåler - informasjon og registreringsskjema

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med enhet for Vann og avløp.  

Vann- og avløpsforbruk 

Med vannmåler har du hele tiden kontroll på ditt eget vannforbruk, og betaler for det du faktisk bruker.   

Som eier i Nannestad kan du logge inn på Min eiendom (eierinfo.no) for å se grunnlaget for faktura, ditt innrapporterte vannforbruk og hva du betalte sist. 

Hvilke forbruk man har er veldig individuelt, men gjennomsnittlig forbruk ligger mellom 50-70 m³ per person per år (1 m³ = 1.000 liter).

Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Avløpsmengden regnes lik vannmengde. Pris er kr pr m³ (kubikk). 

Når får jeg faktura og hva koster det?

Ofte stilte spørsmål om kommunale eiendomsgebyrer.

Brukerbetaling for 2024  

Utskiftning av vannmåler

Vannmåleren eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, og vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil. 

Hvordan leser jeg av vannmåler?

Vannmåleren skal leses av én gang i året, og avlesning rapporteres til kommunen. Kommunen jobber med å kunne fjernavlese vannmålere, men dette er ikke på plass enda. Selv om du nylig har fått installert en ny digital vannmåler som skal kunne fjernavleses, må du fremdeles lese den av. 

Du som eier av bolig vil få varsel med beskjed om å lese av vannmålestand. Registrer vannmåleravlesningen her (lenken er kun aktiv i det tidsrommet vannmåleren kan avleses). Det legges også ut en påminnelse om vannmåleravlesning på nettsidene våre. Det er du som eier som er ansvarlig for å lese av vannmåler innen fristen. 

  • Alle tall FØR komma skal lese inn. Ingen av de røde tallene skal være med. 
  • Meld inn avlesning til kommunen innen oppgitt frist, men gjerne så tidlig som mulig. 
  • Ved manglende innsending av målerstand innen fristen, blir forbruket stipulert og abonnent blir belastet med gebyr for manglende vannmåleravlesning. 

Ta straks kontakt med kommunen dersom vannmåleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være vannlekkasje. 

Ny eier av bolig?

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved eierskifte. 

Sørg for å lese av og ta bilde av vannmåler ved eierskifte. Eiendomsmegler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier. 

Publisert: 30.01.2024 08:51:12
Sist endret: 12.04.2024 08:34

Publisert: 30.01.2024 08:51:12
Sist endret: 12.04.2024 08:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?