INNHOLD

Drikkevann og kvalitet

Illustrasjon av vannkran som renner

Illustrasjon av vannkran

Foto: Pixabay

Drikkevannskvalitet

Kommunen har god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk, og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i periode. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vanntrykk 

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og ni bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedlegning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut vil kommunens vannledning). 

Varsling ved endring i vannforsyningen 

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser: 

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer. 
 • Hvis vanntrykket blir endret. 
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet. 
Kokevarsel 

Hvis vi sender ut kokevarsel/anbefaling om å koke drikkevannet, bør du følge Folkehelseinsituttets (FHI) råd

Vannfilter er ikke nødvendig 

Kravene til vannkvalitet i Norge er høy, og det er ikke behov for å montere vannfilter på vannkranen. Du kan lese mer på nettsiden til Norsk Vann (nasjonal interesseorganisasjon for vannbransjen). 

Hardhetsgrad

Hardhetsgraden på vannet i Nannestad er på ca. to, det vil si meget bløtt eller bløtt. Man trenger derfor ikke bruke salt i oppvaksmaskinen. 

Beredskapsvakt

Feil på hovedvannledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens Innbyggertorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon. 

Beredskapstelefon vann: 90 54 06 91

Stengt vann 

Vi varsler deg på telefon hvis vi må stenge vannet på din adresse. 

Etter at vannet har vært stengt, kan du oppleve at du har brunt vann i springen. 

Råd ved stengt og brunt vann

Før vannet stenges: 

 • Vi varsler deg på telefon før vi stenger vannet. Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer. 
 • Det er lurt å fylle drikkevann på flasker eller i bøtter på forhånd. 

Når vannet er stengt: 

 • Hold vannkranene stengt mens vannet er borte. 

Etter at vannet er tilbake:

 • Etter at vannet har vært stengt, kan det være brunt. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke i matlaging. 
 • Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannsberederen. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann, kontakt kommunen. 
 • Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt

 

Feil med vannet 

Dersom det er feil med drikkevannet, varsler vi innbyggerne via SMS. Les mer om varslingssystemet Varsling 24

Selv om vannet er brunt er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging. Brunt vann og partikler skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet. Dette kalles humus. 

Hvis du merker feil på drikkevannet, kan du kontakte Innbyggertorget i kommunen. 

Vannforsyning

Kommunens innbyggere får drikkevann fra tre vannverk: 

 • Nannestad kommunale vannverk: dekker områdene Stensgård, Maura, Moreppen, Nannestad, nordre del av Holterområdet og Åsgreina. 
 • Gimilvann: dekker søndre del av Holterområdet. 
 • Hurdal kommunale vannverk: dekker Sandsnesseter. 

Ved nybygg eller tilbygg må det sendes søknad/melding til det enkelte vannverk. 

Beregningsmåte og satser for både tilknytningsgebyr og årsgebyr vann er forskjellig i de tre vannverkene. Satsene fremgår av kommunens prisliste. 

Nannestad kommunale vannverk og Hurdal kommunale vannverk har begge vedtatt at alle eiendommer skal ha vannmåler for beregning av vanngebyr. 

Vannverkets vedtekter, forskrifter og gebyrregulativ kan fås ved henvendelse til det respektive vannverk. 

Kontaktinformasjon til vannverkene

Nannestad kommunale vannverk

Vakttelefon for melding av feil: 90 54 06 91

Alle andre henvendelser: 66 10 50 00 / 66 10 51 40

Gimilvann 

Vakttelefon: 91 91 82 66

Informasjon om vakttelefon og vannforsyning fra Gimilvann finner du på nettsiden Gimilvann

Abonnenter som er tilknyttet Nannestad kommunes avløpsnett, men som har vann fra Gimilvann, skal installere vannmåler for beregning av avløpsgebyr. 

Hurdal kommunale vannverk

Vakttelefon for melding av feil: 95 27 27 54

Alle andre henvendelser: 63 92 01 00

Spare vann

Tips til å spare på vannet

 1. Bytt til sparedusj. En vanlig dusj bruker mellom 12-20 liter vann i minuttet. En sparedusj bruker mellom seks til ti liter i minuttet. Her er det mye å spare!
 2. Fiks kraner som drypper og toalett som renner. Et toalett som står og renner forbruker rundt 400.000 liter vann i året. 
 3. Ikke la krana renne mens du pusser tenner. Lar du vannet renne i ett minutt, har du brukt tolv liter vann. 
 4. Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
 5. Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full. 
 6. Bruk den "lille knappen" på toalettet når du trekker ned. 

Gode råd om hagevanning

Informasjon om riktig vanning som kan føre til et fornuftig forbruk, og samtidig gi plantene bedre livsvilkår. 

 • Plenen din er robust og tåler tøre. Du bør prioritere blomster og busker. 
 • Pass på at utendørs kraner ikke står og legger. Det betales årsgebyr for både vann og avløp ut fra vannforbruk. 
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke, og blir ikke så fort tørt/brunt. 
 • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte. Ei rotbløyte vil si to-tre cm. vann. 
 • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og liknende bør begrenses. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.

Publisert: 30.01.2024 08:51:29
Sist endret: 12.04.2024 08:35

Publisert: 30.01.2024 08:51:29
Sist endret: 12.04.2024 08:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?