Utbyggingsprosjekter

Denne siden inneholder informasjon om pågående utbyggingsprosjekter som Nannestad kommune er ansvarlig for.

Foto: Pixabay

Bolig for våre barn 

Boliger for våre barn er et kommunalt-privat samarbeid hvor det skal etableres ti privateide boliger for unge voksne med nedsatt funksjonsevne, samt fellesdel med stue, kjøkken og personalareal.

Prosjektet tilfredsstiller Husbankens krav og vil være godt tilrettelagt for brukerne. I forbindelse med prosjektet etableres det et borettslag hvor beboerne blir andelseiere.  Uteområdene skal tilrettelegges med sosiale soner og lekeplass som innbyr til sosialisering og fellesskap. Boligkonseptet skal plasseres i Minkvegen sentralt i Nannestad. 

Om prosjektet

  • Ti leiligheter for unge voksne med nedsatt funksjonsevne.
  • Reguleringsprosess er sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2024 (PS sak 24/61).
  • Skisseprosjekt ble vedtatt i kommunestyret i juni 2024 (PS sak 24/62). 
  • Planlagt ferdigstillelse: foreløpig antatt 2025/2026.
  • Arkitekt: MAP Arkitekter.
  • Entreprenør: ikke avklart. 

Illustrasjon som viser en modell av et hus stående på et dokument og med et nøkkelknipe ved siden av seg
Foto: Pixabay

VA-prosjekt Røtterudmoen - langs Åsvegen 587-553

Prosjektbeskrivelse

Nannestad kommune gjennomfører VA-prosjekt langs Åsvegen fv. 1603. Prosjektet innebærer utskifting av eksisterende vannledningsnett, samt nye avløpsledninger. I tillegg kommer ny avløpspumpestasjon. Se mer på oversiktskartet nedenfor. 

Framdrift

Prosjeteret er estimert å ta ett år. Forsinket start medfører at arbeidene vil pågå frem til sommeren 2025. Arbeidet startet opp i mai 2024. 

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden 

Det meste av arbeidet vil bli utført på dagtid, men enkelte dager kan arbeidene strekke seg ut til ettermiddag og kveld. Bruken av anleggsmaskiner og lastebiler vil medføre støy og støv. 

Utstyr vil bli lagret på anlegget og på riggplassen ved Åsen stadion. Vi oppfordrer alle til å følge skilting og kjøre forsiktig i området. 

Oversiktskart - avkloakkering Røtterudmoen

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere ferdes i anleggsområdet. 

Publisert: 27.05.2024 13:54:13
Sist endret: 20.06.2024 13:23

Cecilie Bjerkli

enhetsleder Eiendom og prosjekter

Publisert: 27.05.2024 13:54:13
Sist endret: 20.06.2024 13:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?