Byggesak

Illustrasjonsfotografi av plantegning med linjal og penn

Illustrasjon av plantegning

Foto: Pixabay

Skal du bygge, rive eller endre? 

Før du setter i gang bør du bestemme deg for hvor omfattende byggeprosjektet ditt skal være. Har du et mindre byggeprosjekter kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området. Reguleringsplan kan igjen enten være en områdeplan eller en detaljplan. Med andre ord må det du skal gjøre ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen.

Planbestemmelser som gjelder for din eiendom finner du i kommunekart.

Stegene fra idé til ferdig søknad kan du lese mer om på Direktoratet for byggkvalitets nettsider.

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger!

Det har blitt enklere å søke digitalt for både privatpersoner og for profesjonelle søkere.

Skal du bygge noe selv? eByggesøk er en tjeneste som veileder som tar deg gjennom alle stegene i en søknadsprosess. Tjenesten veilederen gir deg svar på: 

  • om du må søke
  • om prosjektet du planlegger er søknadspliktig
  • om du bør kontakte kommunen for videre avklaring, 
  • og om det du skal gjøre krever en ansvarlig søker 

Tjenesten eByggesøk leveres av Norkart. 

eByggesøk

Er du en profesjonell søker? Se oversikten over tjenester på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Tjenester for profesjonelle

Publisert: 26.04.2021 09:36:12
Sist endret: 12.04.2024 08:32

Publisert: 26.04.2021 09:36:12
Sist endret: 12.04.2024 08:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?