SFO i Nannestad

Om SFO

Den nasjonale rammeplanen for skolefritidsordningen gjelder for arbeidet i skolefritidsordningen i Nannestad kommune. I tillegg har hver SFO sin egen årsplan. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Dette følger av opplæringsloven § 13-7.

Skolefritidsordningen i Nannestad tilbyr både heltids- og deltidsplass. Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  1. Redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1.–4. trinn.
  2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  3. 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn.

Oversikten over SFOs åpningstider når det gjelder skolens ferier og planleggingsdager er lagt i skoleruta.
I skolens sommerferie er SFO åpen. De tre siste ukene i juli er det kun Preståsen SFO som holder åpent. Barn fra de andre SFOene kan benytte seg av dette tilbudet. Påmelding skjer via den ordinære påmeldingen, som alle SFOene sender ut før sommerferien.
Ta kontakt med din skoles SFO hvis dette er aktuelt.

Søknad om SFO plass

Du kan søke om både heltids og deltidsplass i Vigilo. Ved deltidsplass er det ønskelig at det fylles ut hvilke dager som benyttes. Det må ikke søkes for hvert år. Plassen forlenges automatisk fra 1. til 4. trinn helt til den blir sagt opp. Matprisen betales per måned, og er lik for heltids- og deltidsplass.

NB! Høstens 1. klassinger kan IKKE meldes på SFO i Vigilo før skolene har opprettet nytt skoleår. Dette skjer etter påske.

Oppsigelse

Du kan søke om både heltids og deltidsplass i Vigilo. Ved deltidsplass er det ønskelig at det fylles ut hvilke dager som benyttes. Det må ikke søkes for hvert år. Plassen forlenges automatisk fra 1. til 4. trinn helt til den blir sagt opp. Matprisen betales per måned, og er lik for heltids- og deltidsplass.

NB! Høstens 1. klassinger kan IKKE meldes på SFO i Vigilo før skolene har opprettet nytt skoleår. Dette skjer etter påske.

Oppsigelsestiden er 1.måned, og løper fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er levert i Vigilo. Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret kan ikke skje senere enn 1.april. Fristene gjelder også endring av plass-størrelse, som også legges inn i Vigilo.

Redusert foreldrebetalig i SFO

Ordningen med redusert foreldrebetaling omfatter elever på 1-4.trinn. Dette innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kommer i tillegg. Du kan søke om redusert betaling i Vigilo.

Priser

Prisliste

NB! For 1.trinns og 2. trinns elever er det 12 timer gratis SFO i uken. De som har halv plass (13 timer) blir fakturert for en time i tillegg til mat de dagene SFO benyttes.

Søskenmoderasjon: Det gis 30 % moderasjon fra barn nummer 2.

Vedtekter for SFO i Nannestad

Rammeplan for SFO

Publisert: 12.12.2023 09:37:31
Sist endret: 29.04.2024 13:43

Åpningstider for SFO i Nannestad

Våre SFO`er har åpent fra kl 06.45.-17.00

Publisert: 12.12.2023 09:37:31
Sist endret: 29.04.2024 13:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?