Varsling

Varsling om kritikkverdige forhold

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer det er bred tilslutning til i samfunnet.

Nannestad kommune ønsker hovedsakelig at ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold i linjen via sin leder. Hvis dette ikke oppleves som trygt kan det varsles via tillitsvalgte, verneombud, eller BDO AS som er kommunens eksterne varslingsmottak.

Både innbyggere, brukere av tjenester, leverandører og ansatte kan varsle via BDO AS på følgende måter:

Brev eller personlig oppmøte:

BDO AS v/BDOs varslingsmottak
Munkedamsveien 45
0121 Oslo

 • Muntlig via telefon: 970 86 000

Hvis varselet omhandler folkevalgte eller kommunedirektøren personlig vil ordfører være mottaker av varselet og behandle det etter gjeldende prosedyre. Hvis varselet omhandler ordføreren, skal det mottas av formannskapet som avklarer håndtering med kommunestyret.

Mer informasjon om varsling kan du finne i arbeidsmiljølovens kapittel 2 

og på Arbeidstilsynets nettside

 

Eksempler på kritikkverdige forhold være:
 • underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • brudd på anbudsregler
 • brudd på sikkerhetsregler
 • mobbing og trakassering
 • bestikkelser og korrupsjon
 • maktmisbruk
 • brudd på taushetsplikt
 • diskriminering
 • brudd på etiske retningslinjer

Forhold som ikke anses å være et varsel (eksemplene er ikke ment å være uttømmende):

 • politisk uenighet
 • klage som faller inn under forvaltningslovens klagebehandling (dette gjelder klage på alle kommunale vedtak som er fattet, både til enkeltpersoner og grupper)

Publisert: 04.03.2024 09:44:50
Sist endret: 04.03.2024 09:48

Publisert: 04.03.2024 09:44:50
Sist endret: 04.03.2024 09:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?