Innhold

Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæringer er først og fremst til for innbyggerne. Den viser i hvilken grad et nettsted er universelt utformet eller ikke. Man får informasjon om eventuelle brudd på kravene, hvilke utfordringer det fører til og forklaring på hvorfor man eventuelt ikke følger regelverket. Denne erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Kommunen bruker en rekke digitale tjenester i sin kommunikasjon med andre, og arbeider kontinuerlig med å gjøre disse universelt utformet slik at de er i tråd med de kravene som stilles. Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

Nettsteder fra Nannestad kommune

www.nannestad.kommune.no: nannestad.kommune.no (uustatus.no)

Tredjepartsløsninger benyttet av Nannestad kommune

Aventia kommune-TV: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

Interact skjema, digitale skjema: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

Svar Ut, eDialog-sikker sending: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

Min kommune: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

IST-barnehage, barnehageportal: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

IST-Home-skole-barnehage: Tilgjengelighetserklæring for app

Vigilo - kommunikasjon hjem-skole: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

Vigilo - iOS App: Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Vigilo - Androd App: Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Feide.no - skolesystemer: Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Nannestad bibliotek Bibliofil: Tilgjengelighetserklæring for nettsted | uustatus

Webcruiter  jobbsøkerportal: Brukerinformasjon - Webcruiter 

Kulturkalender: Accessibility Statement - NewMind.co.uk (simplevieweurope.com)

Framsikt: 

Imageshop: Tilgjengelighetserklæring for bildearkiv

Civis innbyggerapp: Tilgjengelihetserklæring for app

Regelverk

Retningslinjer og regelverk for tilgang til webinnhold (WCAG 2.1) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no 


Publisert: 27.02.2023 12:41:35
Sist endret: 04.07.2024 10:24