Kommunale veger: 90 07 57 33 etter kl. 15.00 
Brøyting og strøing av kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier

Nannestad kommunale vannverk: 90 54 06 91 etter kl. 15.00
Avløp: 90 47 75 83 etter kl. 15.00
Kommunale bygg: 48 03 14 86 etter kl. 15.00


Publisert: 02.02.2024 09:16:03
Sist endret: 14.02.2024 10:21