Eierportal

Eierportal

Eierportalen viser oversikt over kommunens ulike samarbeidsorganer og eierpolitikk. 

Eierportalen tar utgangspunkt i den informasjonen som fremkommer i eiermeldingen. Eiermeldingen skal bidra til at kommunen er en god og aktiv eier som ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til selskapenes strategier og overordnede mål. Videre skal eiermeldingen bidra til åpenhet rundt kommunens overordnede eierskapsstrategier og eierposisjoner.

Eiermelding 2021-2025 - felles for kommunene i Gardermoregionen

Eierskap

Nannestad kommune leverer mange forskjellige tjenester til innbyggerne i Nannestad. De fleste av disse tjenestene produserer kommunen selv. En del tjenester leveres i samarbeid med andre kommuner eller fra selskaper som vi eier sammen med andre kommuner. I tillegg kjøpes noen tjenester fra det private.

Nannestad kommune deltar i følgende samarbeid/selskap:

Interkommunale selskap (IKS)

Et interkommunalt selskap er et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller et annet IKS. Selskapsformen brukes særlig hvor to eller flere kommuner eller fylkeskommuner går sammen om å drive en næringsvirksomhet.

Interkommunalt samarbeid - vertskommunemodellen 

Interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen er to eller flere kommuner som samarbeider om tjenester og oppgaver, hvor en av de samarbeidende kommunene er vertskommune for levering av tjenesten.   

 

Interkommunalt politisk råd
Kommunalt oppgavefellesskap  
Aksjeselskap
  • Øvre Romerike industriservice AS (ØRI)
    • Godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening gjennom våre tiltak; Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT)
    • Vi hjelper folk tilbake til et ordinært arbeidsliv, og vi benytter også hospiteringsplasser gjennom våre samarbeidspartnere. Vi har en stor avdeling for VTA, hvor vi gjør jobber for næringslivet, borettslag og private.
  • OrbitArena AS
    • OrbitArena har et nært samarbeid med Nav på Romerike, og det er Nav som søker deltakere inn i tiltak. OrbitArena samarbeider aktivt med bedrifter i alle størrelser og bransjer for å få folk i jobb.
    • Alle tjenesteområdene i OrbitArena gir arbeidstrening for deltakere. Samtidig er vi en profesjonell leverandør av tjenester innen bl.a. tømrer- og snekkertjenester, catering & matbar og produksjon.
Andre samarbeid

Gardermoen Vekst - omstillingsprosjet for Ullensaker og Nannestad kommune for drøfting av næringslivet.

HUVO - Vannområdet Leira-Nitelva-Hurdalsvassdraget-Vorma

Et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås.

Beredskapsavtale for Gardermoregionen

Avtale om VA-samarbeid

IKT sikkerhetsutvalg

Gardermoen renseanlegg

DigiViken

Samhandlingskoordinator - Ahus

Koronahåndtering (Gjerdrum)

Eierstyringssekretaiat

Ca. 30 interkommunale adm. nettverk

Publisert: 19.02.2024 08:19:33
Sist endret: 01.03.2024 10:53

Publisert: 19.02.2024 08:19:33
Sist endret: 01.03.2024 10:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?