Administrativ organisering

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektøren med sin ledergruppe.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er:

  • Å påse at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
  • Å styre og utvikle organisasjonen gjennom å ha det løpende personalansvaret for ansatte. Og sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at interkontrollen er tilfredsstillende. 
  • Å styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud i kommunen.

Kommunedirektør i Nannestad kommune er Runar Kristiansen.

Kommunedirektørens ledergruppe er kommunens øverste administrative ledelse.

Administrativt organisasjonskart

Kontaktinformasjon til ledere

Headshot

Lena Aaker Menken

HR-sjef

Headshot

Magne Arild Damsgård

Økonomisjef

Headshot

Maren Langlo

Seniorrådgiver, politisk sekretariat

Headshot

Elin Teslow

Virksomhetsleder helse

Headshot

Karen Hoel Glestad

Virksomhetsleder forebyggende helsevern

Headshot

Erlend Krogsgård

Virksomhetsleder tilrettelagte tjenester

Headshot

Finn-Arild Bystrøm

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling og drift

Headshot

Karen Marie Løberg Furuseth

Virksomhetsleder oppvekst

Headshot

Håvard Stamsø-Ellingsen

Kultursjef

Headshot

Guro Sandsengen

Virksomhetsleder barnevern

Headshot

Matilde Risopatron Berg

Kommuneoverlege

Headshot

Yvonne Bjønness

Virksomhetsleder NAV

 

.

Publisert: 11.12.2023 12:33:16
Sist endret: 12.03.2024 11:11

Headshot

Runar Kristiansen

Kommunedirektør

Publisert: 11.12.2023 12:33:16
Sist endret: 12.03.2024 11:11

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?