Reglement

Finansreglement.pdf

Økonomireglement.pdf

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre til ledere av virksomhetene. 

Delegeringsreglement

Publisert: 16.02.2024 13:14:30
Sist endret: 11.03.2024 15:06

Publisert: 16.02.2024 13:14:30
Sist endret: 11.03.2024 15:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?