Grønne jorder

Jordbruk i Nannestad

Foto: Nannestad kommune v/Eivind Engh

Landbruk

Landbrukskontoret holder til i 1. etasje på kommunehuset. Vi tar imot publikum i åpningstiden etter avtale. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter: 

  • Jordloven
  • Skogbruksloven
  • Konsesjonsloven
  • Forurensning, landbruksrelatert forurensing

Andre oppgaver: 

  • Jord- og skogbruksforvaltning (inkludert kommuneskogene). 
  • Landbruksbasert næringsutvikling. 
  • Skogfondsordningen. 

De aller fleste skjemaene som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Søknadsfrister

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

20. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

15. oktober - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

15. oktober - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. oktober - Tilskudd ved produksjonssvikt

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen tre måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Publisert: 04.01.2024 14:18:46
Sist endret: 02.04.2024 14:55

Publisert: 04.01.2024 14:18:46
Sist endret: 02.04.2024 14:55