Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål. Politiet skal kontaktes i tilfelle lovovertredelser.

Snøscootere

Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser – når det foretas av kommuner, hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt.

Barmarkskjøring

Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.

Vann og vassdrag

Ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er to kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Nannestad er det lokal forskrift om bruk av vannscooter og lignende fartøy som regulerer denne type ferdsel i vassdrag. 

Her søker du om motorferdsel i utmark 

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel for bestemte formål. 

Søknad om motorferdsel

Publisert: 03.02.2024 10:35:37
Sist endret: 14.02.2024 10:48

Publisert: 03.02.2024 10:35:37
Sist endret: 14.02.2024 10:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?