Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Logo Mijjøfyrtårn

Ledende i Norge

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 5800 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001 på miljofyrtårn.no.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS (The EU Eco-Management and Audit Scheme) eller andre miljøledelsessystemer.

Hvordan kan min bedrift bli Miljøfyrtårn?

For at bedriften din skal kunne kalles et Miljøfyrtårn må den gjennom en sertifiseringsprosess. Kommunen utsteder det endelige sertifikatet når virksomheten har oppfylt Miljøfyrtårn-kravene.

Til sertifiseringen må dere få hjelp av en godkjent konsulent. Konsulenten vil utarbeide en miljøanalyse som peker på områder hvor dere må innføre miljøtiltak, og sette opp en handlingsplan for hvordan dere skal nå målet om å bli et Miljøfyrtårn.

Miljøvennlig drift og et sunt og godt arbeidsmiljø er forutsetninger for sertifisering.

Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.

Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn det enkelt og effektivt å ta miljøansvar.

Lokale Miljøfyrtårn-konsulenter

Stiftelsen Miljøfyrtårn har oppdaterte lister over godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter. Se miljofyrtarn.no.

Publisert: 17.12.2023 18:50:14
Sist endret: 14.02.2024 10:44

Publisert: 17.12.2023 18:50:14
Sist endret: 14.02.2024 10:44

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?