Klima og energi

Klimastrategi 2030 er et overordnet dokument som gir et bilde av klimagassutslippene i Nannestad kommune og hvordan klimaendringene vil påvirke oss. Den legger fram rammebetingelser for å oppnå utslippsreduksjon og klimatilpasning og kommunens hovedsatsingsområder innen klima.

Illustrasjon av grønne blader på ei grein

Bladverk

Foto: Nannestad kommune

Klimastrategi 2023 ble vedtatt av kommunestyret 19. mars 2024. 

Klimastrategien legger frem kommunens overordnede klimamål for utslippsreduksjon, energi og klimatilpasning. For å nå de overordnede klimamålene er det fastsatt fem satsningsområder på bakgrunn av hvilke sektorer som bidrar til klimagassutslippene våre, og områder hvor kommunen har størst handlingsrom. Hvert satsningsområde har egne indikatorer for å vurdere måloppnåelse. 

Konkrete klimatiltak legges frem årlig gjennom kommunens klimabudsjett. Disse tiltakene skal være forankret i klimastrategiens klimamål og satsningsområder. 

Klimamål mot 2023: 

  1. Direkte utslipp - Klimagassutslipp i Nannestad skal reduseres med minst 50 % innen 2030, sammenlignet med 2009. 
  2. Energi - Energiforbruket i Nannestad skal reduseres med minst 10 % innen 2030, sammenlignet med 2009. 
  3. Indirekte utslipp - Nannestads klimafotavtrykk skal reduseres årlig mot 2030. 
  4. Klimatilpasning - Nannestad skal være robust i møte med klimaendringene. 

Satsningsområder: 

  1. Klima- og miljøledelse - Redusere kommunens eget klimafotavtrykk og styre i grønn retning. 
  2. Arealplanlegging - Vektlegge klima og miljø når vi planlegger og utvikler Nannestad. 
  3. Transport - Styrke innsatsen for å redusere utslipp fra transport. 
  4. Landbruk - Arbeide for et mer bærekraftig og klimavennlig landbruk. 
  5. Bygg og anlegg - Fremm en mer klima- og miljøvennlig bygge- og anleggsvirksomhet. 

Klimastrategi 2030

Handlingsplan 2024-2027

Publisert: 03.02.2024 10:16:44
Sist endret: 12.04.2024 08:39

Publisert: 03.02.2024 10:16:44
Sist endret: 12.04.2024 08:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?