Forsøpling i naturen

Forsøpling, brent søppel, miljøgifter

Forsøpling og miljøgifter

Foto: Helge B. Pedersen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er ofte skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned, og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned. 

Hvis du finner avfall i naturen, kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveier, er det Statens vegvesen som skal kontaktes. 

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel finnes i Forurensningsloven § 28

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøplet bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter. 

Publisert: 28.02.2024 18:18:11
Sist endret: 14.03.2024 10:27

Publisert: 28.02.2024 18:18:11
Sist endret: 14.03.2024 10:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?