INNHOLD

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.
Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet. Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen. Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter.

Styrke- og balansegruppe

Dette er et treningstilbud til hjemmeboende som opplever at de har dårlig balanse eller har opplevd fall og ønsker å trene seg opp igjen. Treningsgruppa arrangeres hver vår og høst med trening to ganger i uka i 10 uker. Gruppene ledes av kommunalt ansatte fysioterapeuter.
Nye deltakere gjennomfører en kartleggingssamtale og balansetesting i forkant for å se om dette er tilbud som passer. Alle gruppedeltakere testes på nytt etter endt gruppeperiode for å evaluere resultatet av tilbudet.
Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av privat bil eller offentlig transport til og fra gruppetreningene, kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.
For påmelding eller mer informasjon om tilbudet ta kontakt med tjenesten.

Stoltrim gruppe for eldre

Gruppetreningstilbud for hjemmeboende pasienter som har behov for styrketrening. Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av privat bil eller offentlig transport til og fra gruppetreningene, kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

Bassengtrening

Vi tilbyr varmtvannsbassengtrening for voksne og barn. Ta kontakt med de kommunale fysioterapeutene så blir din henvendelse prioritert. Gruppetilbudet varierer gjennom året, noe ventetid må påberegnes.

Hørselskontakt

Kommunal hørselskontakt: Tone Kråbøl

Synskontakt

Kommunal synskontakt: Heidi Wiik

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Nannestad fysioterapi

Adresse: Teiealleen 3, 2030 Nannestad

Telefon: 63 99 75 70

Behandlere:

 • Torjus Andresen
 • Jens Erling Enger Finstad
 • Irene Sandholt
 • Wenche Sveholt

Romerike Manuellterapi

Adresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad

Telefon: 63 99 97 85

Hjemmeside: Romerike Manuellterapi

Behandlere:

 • Hanne Mette Sande

Holter fysioterapi

Adresse: Kjærstadsletta 109, 2034 Holter

Telefon: 97 07 20 34

E-post: post@holter-fysioterapi.no

Behandlere:

 • Øystein Jørgensen

Publisert: 24.01.2024 11:22:07
Sist endret: 08.03.2024 09:03

Publisert: 24.01.2024 11:22:07
Sist endret: 08.03.2024 09:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?