FACT - et samhandlingsteam i Gardermoregionen

FACT er et behandlingstilbud som tilbys via henvisning. FACT teamet jobber for Gardermoregionen. Innbyggere i Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker kan få hjelp fra FACT.

Hva er FACT?

FACT (FlexibleAssertiveCommunityTreatment) står for fleksibel aktivt oppsøkende behandling der du bor og oppholder deg. Behandling og oppfølging flyttes ut av kontoret og til hjemmet og nærmiljøet for den som mottar behandling.

FACT Gardemoregionen er et samarbeid mellom kommunene Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker og DPS Øvre Romerike.

Hvem er behandlingen for?

Behandlingen er et tilbud til deg som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer, og som trenger hjelp på flere områder i livet. Og hvor man ikke har lykkes innen det ordinære behandlingstilbudet. Dette kan være knyttet til bolig, økonomi, arbeid eller utdanning og sosialt nettverk. FACT gir det meste av oppfølgingen og behandlingen du trenger via et tverrfaglig team.

Du som får behandling fra FACT har ofte behov for hjelp og bistand fra mange instanser. Du har kanskje ikke hatt tilstrekkelig nytte av de ordinære tjenestene. Du kan ha opplevd at det er mange instanser å forholde seg til, som ikke er samkjørte. Det kan være vanskelig å møte opp til avtaler. Du opplever at du har behov for langvarig og samordnet hjelp og oppfølging fra flere tjenester og fagpersoner.

For å få behandling av FACT må du henvises.

Hvordan hjelper FACT?

FACT skal på ulike måter bidra til at de som får behandling kan leve livet sitt så godt som mulig i samfunnet. FACT-teamet skal sørge for helhetlig behandling og individuell oppfølging i tråd med behov og ønsker, og i samarbeid med den som får behandling og de pårørende.

I stedet for at å måte forholde seg til mange instanser, skal tjenestene tilbys fra teamet. I de tilfellene der andre tjenester bidrar, skal teamet koordinere disse og ha et overordnet ansvar for behandlingen og oppfølgingen.

Hvem jobber i teamet?

FACT Gardemoregionen består av sosionomer, sykepleiere, Psykologspesialist, Psykiater, merkantil og en teamleder.

Publisert: 24.01.2024 10:04:43
Sist endret: 06.03.2024 11:31

FACT kontakttelefon

Telefonens åpningstid er hverdager kl: 9:00–15:00

Publisert: 24.01.2024 10:04:43
Sist endret: 06.03.2024 11:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?