Sosiale tjenester

Trenger du råd og veiledning ved økonomiske utfordringer?

NAV tilbyr råd og veiledning ved økonomiske utfordringer for innbyggere. Det er viktig å ta tak i økonomiske utfordringer og problemer så raskt som mulig.

Hvordan kan du bestille time for økonomisk rådgiving?

Dersom du ønsker rådgiving, kan du ta kontakt med økonomiske rådgivere hos NAV Nannestad og Gjerdrum. For bestilling av time til økonomisk rådgiving kan du ringe, sende sms eller ta kontakt på e-post med:

Økonomisk rådgiving er tilgjengelig for alle innbyggere i Nannestad og Gjerdrum, og er gratis.

Hvordan kan du kontakte NAV for råd og veiledning?

NAV har gode ressurser tilgjengelig på nett og telefon.

 • Du kan også chatte med oss.
 • Du kan ringe oss på økonomirådstelefonen er 55 55 33 39.
 • Åpningstiden på telefonen er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00.

 

Tips og råd til deg som har økonomiske utfordringer

Nedenfor følger noen enkle råd og tips.

Undersøk rettighetene dine.  Du rådes til å orientere deg med NAV om hvilke økonomiske rettigheter du kan ha. Du finner god oversikt over dette på NAV sine nettsider.

 • Bostøtte - Bostøtte er en støtteordning fra Husbanken for de med svak økonomi. Se husbanken.no for inntektsgrenser og søknadskjema.
 • Boliglån - Søk banken om avdragsfrihet
 • Skatt (forskuddstrekk)
  • Gjør en enkel skatteberegning på skatteetaten.no
  • Dersom forskuddstrekket er for høyt, kan du endre skattekort
 • Bidrag - Barnebidrag er beregnet ut fra inntekten din. Dersom du går ned i inntekt kan du vurdere å søke om å få satt ned det månedlige bidraget.
 • Trekk i lønn/ytelser - Du kan ha trekk nedlagt av namsfogden for private kreditorer.
 • Studielån - Søk om rentefritak og avdragsutsettelse på studielånet på lånekassen.no
 • Forsikringer - Sjekk om du har forsikringer som kan føre til utbetaling ved arbeidsledighet, sykdom eller uførhet. Sjekk med ditt forsikringsselskap, fagforening og bank. Noen kredittkort og forbrukslån har også en forsikring som dekker ved arbeidsledighet og sykdom.
 • Ved høye medisinutgifter på hvit resept, kan du søke Helfo om refusjon. Skjema for dette finner du på helfo.no

 

Generelle råd og veiledning

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Opplysning, råd og veiledning

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning eller andre aktiviteter som støtter og forbereder deg på å komme i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet

Søknadsskjema Kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan ha rett på hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. Søknaden blir vurdert individuelt. 

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknadsskjema

Søknad Økonomisk sosialhjelp (PDF)

Publisert: 15.01.2024 10:59:02
Sist endret: 15.01.2024 11:11

Publisert: 15.01.2024 10:59:02
Sist endret: 15.01.2024 11:11

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?