INNHOLD

Bolig- og tilskuddsorninger

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og Nav/kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Nav/kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.  

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Husbanken: informasjon og søknadsskjema 

Kontaktinformasjon til saksbehandler: 949 85 708

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Tilskudd til etablering og tilpasning

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

Mer om startlån fra kommunen

Kontaktinformasjon: Startlån/økonomisk rådgivning : 404 91 194 eller  412 07 943

Kommunal bolig

Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, og kommunal bolig er ingen lovfestet rettighet. 

Kommunen har imidlertid et tilbud om kommunal bolig og målgruppen for kommunale boliger er personer som ikke selv, eller ved hjelp av annen offentlig boligbistand, greier å skaffe seg egnet bolig. Dette vil vanligvis gjelde personer som av helse, funksjonshemming, økonomiske eller sosiale årsaker har behov for bolig, og som etter en konkret faglig vurdering anses å ha urimelig store vansker med å skaffe seg alternativ bolig selv. 

Følgende kriterier vurderes for tildeling av kommunal bolig:

  • Ikke alternative muligheter.
  • Oppholdstillatelse og botid.
  • Nåværende boforhold.
  • Alder.
  • Økonomiske forhold.
  • Uoppgjort gjeld i form av husleierestanse i Nannestad kommune. 

Utfyllende informasjon i gjeldende forskrift

Kommunal bolig - søknad

Midlertidig bolig

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn. 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Publisert: 15.01.2024 10:42:25
Sist endret: 14.02.2024 14:27

Publisert: 15.01.2024 10:42:25
Sist endret: 14.02.2024 14:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?