Priser og moderasjonsordninger

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer en 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer hos utdanningsdirektoratet.

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra måneden etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Vedlegg

  • Det er den/de som bor på samme folkeregistrerte adresse som barnet som søker.
  • Kommunen innhenter inntekstsopplysninger fra skatteetaten.
  • Mangler du eller har du vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding, må du legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Søskenmoderasjon

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, dette går automatisk.

  • Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For tredje barn og flere barn som bor i samme husholdning og går i barnehage samtidig, gis det gratis barnehageplass.
  • Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i kommunen.
  • Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret.
  • Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor.
  • Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt. 
Betalingsreglement

Se vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside for informasjon.

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Publisert: 19.12.2023 10:09:35
Sist endret: 29.04.2024 13:37

Publisert: 19.12.2023 10:09:35
Sist endret: 29.04.2024 13:37

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?