Foreldresamarbeid

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes interesser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Les mer på nettsiden til foreldreutvalget for barnehager.

Foreldremøter

Holdes samlet for alle foreldrene i barnehagen.

Foreldresamtaler

En samtale mellom foresatte og pedagogisk leder hvor tema er barnets trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Samtalen er individuell og tilbys to ganger i året i kommunale barnehager, en på høsthalvåret og en på vårhalvåret.

Publisert: 04.01.2024 09:41:20
Sist endret: 02.03.2024 09:27

Publisert: 04.01.2024 09:41:20
Sist endret: 02.03.2024 09:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?