Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad kommuner utgjør vaktområdet "Romerike Vest". Det er 6 veterinærer (inkludert en vikar) med i ordningen. 

Det er til enhver tid en veterinær på vakt utenom den faste arbeidstiden (fast arbeidstid: Hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00).

Ved akutt tilfelle nås veterinærvakt på telefon 99 47 39 47.

Dersom det er spørsmål ta kontakt med landbrukskontoret i Ullensaker, som administrerer ordningen, på telefon. 66 10 80 00.

Publisert: 14.11.2016 10:30:07
Sist endret: 16.11.2022 14:46