Innhold

Hva er kommunens ansvar?

  • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
  • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.
  • Se hvilke veier kommunen drifter på kartet 

Gå til kart

Vi tar forbehold om endringer kan forekomme.

Hva er vegvesenets ansvar?

  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no

Hvem har ansvar på private veier?

  • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller veilag.

Publisert: 09.03.2023 13:37:07
Sist endret: 04.05.2023 10:25