De kommunale vegene brøytes og strøes i prioritert rekkefølge. Prioriteringslisten for vintervedlikehold er: 

  1. - Formålsbygg; skoler, barnehager, sykehjem og kommunehuset.
    - Omsorgsbygg.
    - Hovedveier med tilhørende fortau og gang- og sykkelvei.
  2. Boligveier hvor det er bratte bakker med tilhørende fortau.
  3. Boligveier med tilhørende fortau.
  4. Parkeringsplasser.

Skoler og barnehager har redusert prioritet i helger og på helligdager. 

Hvilke veier driftes av kommunen? 

Du kan se hvilke veier som kommunen drifter i kartet. 

Gå til kart

Vi tar forbehold om endringer kan forekomme.

Hvorfor er ikke veien brøytet eller strødd som forventet? 

Vær oppmerksom på at brøytemannskapene baserer sitt arbeid på værprognoser, og når disse slår feil, kan det ta lengre tid før brøytingen kommer i gang. I enkelte situasjoner kan entreprenørene ha vanskeligheter med å gjennomføre arbeidet slik at ønsket standard opprettholdes. Dette kan for eksempel være når det er kraftig og langvarig snøfall eller plutselige endringer i værforholdene.

Er det tillatt med busker og trær som henger ut over vei og fortau?

Nei. Som nabo til en offentlig kommunal vei har du ansvar for at vekster fra din eiendom ikke er til hinder for sikt.

Kan jeg måke/kaste snø ut i veien?

Nei. Snø som måkes fra innkjørselen din, må ivaretas på en annen måte. F.eks legge denne på egen eiendom, eller frakte den vekk. Det er ikke tillatt for private å legge snø ut i offentlig vei eller parkeringsplass.

Hvorfor blir det liggende snø i min avkjørsel etter brøyting?

Når vi brøyter gatene kan det bli liggende igjen en snøranke. Vi har forståelse for at dette kan være til irritasjon og våre sjåfører utfører dette så effektivt og skånsomt som mulig. Dette er en ulempe som en må forvente som oppsitter og som oppveies av fordelen ved å ha adkomst fra en offentlig veg som driftes av det offentlige. 


Publisert: 09.03.2023 14:21:24
Sist endret: 29.11.2023 10:34