Innhold

Hvordan søke om graving?

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under veifundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

  • Grave i kommunal veg eller gangveg
  • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
  • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.   

Søknad om gravetillatelse og ferdigmelding

Gravemelding.no

Det må søkes om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg.

Priser

Priser pr. 01.01.2023 

Gravemelding

Enhetspris

Behandling av søknad om arbeidsvarsling

kr. 1915

Behandling av søknad om graving i kommunal vei og/eller grunn

kr. 5000

Behandling av søknad om arbeidstillatelse

kr. 1330

Kontrollgebyr, pris per kontroll

kr. 1330

Manglende innsendt ferdigattest

kr. 851

Manglende ferdigstilling av arbeid i kommunal vei og/eller grunn + kommunens faktiske omkostninger 

kr. 7448

Gebyr for ulovlig graving

kr. 15959

Gebyr for manglende tilbakestillelse etter ulovlig arbeid på kommunal vei og/eller grunn + kommunens faktiske omkostninger

kr. 31919

Behandling av ferdigattest

kr. 1830


Publisert: 09.03.2023 14:10:22
Sist endret: 09.03.2023 14:12