Innhold

Vannmåler

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle nye bygg eller bygninger der det gjøres påbygg, må installere vannmåler. Har du spørsmål om vannmåler ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

Installering av vannmåler

Innstallering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

Når dato for montering er avtalt med rørleggerfirmaet, kan vannmåleren hentes hos kommunen av huseier eller rørlegger. Vannmåleren leier du av kommunen.

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Priser

Leie av vannmåler

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Slik leser du av vannmåleren

Registrer vannmåleravlesning her (denne lenken er aktiv i kun i det tidsrommet vannmåleren skal avleses)

Slik leser du av vannmåleren
  • Ta med alle foranstilte nuller når du leser av telleverket på måleren.
  • Avlesningen registreres via internett (eventuelt via telefon eller ved retur av avlesningskort). 

Vannmåleren skal leses av en gang i året. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Utskiftning av vannmåler

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

 


Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 04.10.2023 13:08