Utbyggingsprosjekter

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for utbyggingsprosjekter: 

  • Cecilie Bjerkli, enhetsleder Eiendom og prosjekt
  • E-post
  • Tlf: 900 62 288

I venstremenyen finner du informajson om pågående utbyggingsprosjekter.