Innhold

Telefonvarsling

Kommunen benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.


Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.


Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

I enkelte tilfelles sendes også en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemeldingen bli oversatt fra "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.


Når sender kommunen ut informasjon via Varsling 24?

Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjon, andre generelle servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.


Hvordan finner vi deg?

Varsling 24 benytter ulike registre for å identifisere og innhente kontaktinformasjon for innbyggere i en husstand og kontaktpersoner i en bedrift.


Privatpersoner

Informasjon om privatpersoner hentes fra Folkeregisteret til Skattedirektoratet. Kontaktinformasjon blir hentet fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet.
Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger her:
https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon


Bedrifter

Informasjon om bedrifter hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved varsling av bedrifter benytter bedriftens forretningsadresse. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra varslingsadressene som bedriften selv oppgir i Altinn portalen.
Bedriften kan oppdatere kontaktopplysninger her:
https://altinn.no


Merk: Bedrifter med flere adresser bør registrere alle kontoradressene som underenheter i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å blir varslet på riktig adresse ved en utsendelse fra kommunen. For mer informasjon se: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/


Tilleggsregisteret

Tilleggsregister kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter som ønsker å motta varsler på en annen adresse enn den adressen som er oppført i de offenlige registrene. For mer informasjon om hvordan du registerer oppføringer i Tilleggsregisteret, se https://varslemeg.no/

Matrikkel

Ved varsling av hjemmelshavere, dvs eier av eiendom, innhentes informasjon fra det nasjonale eiendomsregisteret «Matrikkel». Alle hjemmelshavere for en eiendom blir varslet. Dersom eiendommen har festehavere, er det fester som blir varslet. Kontaktinformasjon innhentes fra de samme kontaktregistrene som ved varsling av husstand og bedrift.

Ved varsling av fritidseiendommer vil Varsling 24 sende melding til hjemmelshaver/fester av fritidseiendommer med følgende boligkoder i Matrikkel:


161 - Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.)
162 - Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
163 - Våningshus benyttet som fritidsbolig

I 2021 blir det tatt inn 2 nye boligkode fra Matrikkel
171 - Seterhus, sel, rorbu o.l.
172 - Skogs- og utmarkskoie, gamme

Har du ikke blitt varslet?

Er mitt mobilnummer registrert?
Vi sender varsling til innbyggere som er registrert med bostedsadresse i Folkeregisteret og henter kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret.

Sjekk at din informasjon er korrekt i registrene:
1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
2) Har du oppdatert din kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter må sjekke at din informasjon er korrekt i registrene:
1. Enhetsregisteret: Bruk evt samordnet registermelding for å endre adresseinformasjon
2. Varslingadresse. Se informasjon etter innlogging på AltInn portalen https://altinn.no

Hva kan du gjøre?

Har du feil opplysninger er det ditt ansvar å oppdatere registrene. Varsling 24 har ingen tilgang til å gjøre oppdateringer på vegne av privatperson eller bedrifter.


Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 sender ikke melding til innbygere som har såkalt «hemmelig nummer». Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, må du registere en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Her kan du krysse av for "hemmelig nummer" for å skjule informasjon fra varslingsloggen i Varsling 24.

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.


Publisert: 29.09.2016 13:42:15
Sist endret: 27.10.2023 12:01