Innhold

Vann og Avløp

Utslippstillatelse -søknad (elektronisk søknad)

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring (tilkobling/frakobling av vann og avløp, elektronisk søknad)

Tilbakemelding om utført arbeid (utkobling av slamavskiller) (pdf)

 Søknad om ferdigattest (ekstern lenke)

 Byggesaksblanketter (ekstern lenke)

Næring og industri

Søknad om utslipp påslipp av olje eller fettholdig avløpsvann (pdf)

Årsrapport avløp med olje eller fett (pdf)

Lover, forskrifter og annen nyttig informasjon:

Norsk Vann (Internettside om vann og avløp)

 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr, Nannestad kommune

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner


Publisert: 29.09.2016 14:04:28
Sist endret: 15.11.2016 15:13