Innhold

Regler for vann og avløp

VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle kommunene på Romerike, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm for Øvre Romerike

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr

Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Kommunens forskrift om utslipp av avløpsvann

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg


Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 29.06.2023 10:14