Innhold

Kloakkering Krokfoss 

Oktober 2017 - November 2017

Ny pumpestasjon skal installeres ved Holtervegen. 4 abonnenter skal knyttes til offentlig spillvannsledning. Prosjektet er igangsatt og prosjektet er forventet ferdig i slutten av november 2017.

Status: Anleggsarbeidet er ferdig. Pumpestasjonen er i drift. Gjenstår tilsåing til våren.

Utbytting av vannledning v/Kiwi Melleberg

November 2017 - Desember 2017

Det skal skiftes ut ca.900 m av eksisterende vannledning. Eksisterende vannledningen er av material typen Asbest-sement og det skal skiftes ut til termoplast. Planlagt oppstart i begynnelsen av november 2017.

Status: Skal skiftes ut 500m mer enn planlagt, Dvs ca 1400m tilsammen. Arbeidet forventes ferdig vår 2018.

Dambakken

Januar/Februar 2018 - Juni 2018

Åsgreina ledningsnett langs Dambakken og Gimilvegen skal legges om. Nytt kommunalt hovedledningsanlegg skal prosjekteres med vannledninger, spillvann og overvann. Ledningsnett skal skiftes ut i ny trasé og deler av samme trasé. Private stikkledninger skal prosjekteres med tilknytningspunkt. Overvann fra drenering av hus tillates inn på kommunens overvannsledning.

Planlegging og prosjektering har startet i oktober 2017. Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av 2018 og forventet ferdig i løpet av Juni 2018.

Status: Anleggesarbeidet startet rett over nyttår

Gamle Dals veg

November 2017 - Desember 2017

Ny vannledning skal etableres langs gamle dalsveg. Ca.560 m. Det er planlagt oppstart i begynnelsen av november 2017 og forventet ferdig  5-6 uker fra oppstartdato.

Status: På grunn av tekniske forhold er prosjektet forsinket. Prosjektet ferdigstilles midten av februar.

Utskifting av vannmålere

November 2017 -

Nannestad kommune skal skifte ut eksisterende vannmålere i hele kommunen. Planlagt utskifting av 350 vannmålere per år. Prosjektet starter i løpet av november 2017

Status: Prosjektet er igangsatt.


Publisert: 04.11.2016 14:55:38
Sist endret: 15.11.2016 15:13