Priser og beregninger (vann og avløp)

Nannestad kommunehus

Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

 Avløpsgebyrer

Tjeneste Avløp Pris 2019 inkl. mva.
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 411
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  411
   
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *              28
Årlig leie av vannmåler (dim. inntil 1 1/2") 338
Årlig leie av vannmåler inntil DN 100 2.057
Årlig leie av vannmåler inntil DN 200 3.052
Årlig leie av vannmåler DN 80 - 100 Combi 3.924
Årlig leie av vannmåler DN 150 Combi 5.728
   
Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  15,42
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 186
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe  
 
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

Septikgebyrer

 

Tjeneste Septik

Pris 2019 inkl. mva.

Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1 491,-
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 998,-
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1 128,-
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 106,-
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 752,-
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 70,-
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 939,-
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1 902,-
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1 269,-
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 353,-
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 939,-
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 487,-
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 683,-
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 996,-
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 261,-
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 326,-
     
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  3 973,-
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 7 373,-
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 7 373,-
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 024,-
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 268,-
Behandling  av utslipp/påslippstillatelse av avløp fra næring og industri Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring og industri, grunngebyr 3 973,-
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 023,-
Kontroll Gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 834,-
Tilsyn Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 839,-

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. 

Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

 Vanngebyrer

Fastgebyr vann

  Inkl mva
Fastgebyr (pr boenhet) kr 1.313,-
Forbruksgebyr pr m3 kr 18,78

 

 Eksempel: Husstand med to boenheter (f eks en uteleiedel) og målt forbruk: 200m3 i vann. Årskostnaden blir (inkl mva):

Fastgebyr vann 2 boenheter   kr 2.626,-
Fobruksgebyr 200m3   kr 3.756,-
Total kostnad kr 6. 382,-

 


Publisert: 04.11.2016 14:42
Sist endret: 15.11.2016 15:13