Priser og beregninger (vann og avløp)

Nannestad kommunehus

Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilknytningsgebyrer

 

Tjeneste Avløp Pris 2019 inkl. mva.
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 411
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  411
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *              28
Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  15,42
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 186
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe  
 
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
                     
Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *) Maksbeløp 2019, kr
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til: 80 000
                     
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd, og gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.        

Avløpsgebyrer

Eksempel 1: Husstand med 2 boenheter og et forbruk på 200m3 gir en årskostnad på (inkl mva):

Fastgebyr avløp 2 boenheter 2.063,- kr 4.126,-
Forbruksgebyr 200m3 26,90,- kr 5.380,-
Total kostnad kr 9.506,-

Eksempel 2: Husstand med 2 boenheter med 182m2 BA, uten vannmåler, total årskostand avløp (inkl mva):

Fastgebyr avløp 2 boenheter 2.063,- kr 4.126,-

Forbruksgebyr stipulert

3m3x182 BA 26,90,- kr 14.687,40 ,-
Total kostnad kr 18.8134,40 ,-

 

Septikgebyrer

Slamavskillere Eksl. mva Inkl. mva
Fastgebyr pr boenhet tømming annethvert år kr 1.174,- kr 1.468,-
Fastgebyr pr boenhet tømming hvert tredje år kr 786,- kr 983,-

Tømme- og behandlingsgebyr tømming annet hvert år

Tømmevolum inntil 4 m3

kr 888,- kr 1.110,-

Tømme- og behandlingsgebyr tømming annet hvert år

Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4m3
kr 83,- kr 104,-

Tømme- og behandlingsgebyr tømming hvert tredje år

Tømmevolum inntil 4 m3
kr 592,- kr 740,-
     

Tømme- og behandlingsgebyr tømming hvert tredje år

Tømmevolum pr påbegynt m3 utover 4 m3

 kr 55,-  kr 69,-
Oppmøtegebyrer (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming) kr 739,- kr 924,-
 Minirenseanlegg    
 Fastgebyr pr. boenhet  kr 1.498,-  kr 1.873,-

 Tømme- og behandlingsgebyr

Tømmevolum inntil 5m3

 kr 999,-  kr 1.249,-

 Tømme- og behandlingsgebyr

Tømmevolum pr påbegynt m3 utover 5m3
kr 277,- kr 346,-
Oppmøtegebyr kr 739,- kr 924,-

 Ekstratømming (septik)

Ekstratømming (oppmøtegebyr)
Eks mva Inkl mva
0 - 3 m3 kr 1.171,- kr 1.463,-
3,1 - 5 m3 kr 1.365,- kr 1.656,-
5,1 - 10 m3 kr 1.571,- kr 1.964,-
For tømming over 10 m3 (pris pr m3) kr. 205,- kr 257,-
Behandlingsgebyr    
Pris pr m3 levert septikslam kr 205,- kr 257,-

 Eksempel: Bestilt og utført ekstratømming av septikanlegg på 4m3. Dette vil gi en kostnad på (inkl mva):

Ekstratømming kr 1.656,-
Behandlingsgebyr (kr 257,- x 4 m3) kr 1.028,-
Total kostnad kr 2.684,-

 

Vanngebyrer

  Eks mva Inkl mva
Fastgebyr (pr boenhet) kr 950,- kr 1.188,-
Forbruksgebyr pr m3 kr 13,45 kr 16,81

 Eksempel: Husstand med to boenheter (f eks en uteleiedel) og målt forbruk: 200m3 i vann. Årskostnaden blir (inkl mva):

Fastgebyr vann 2 boenheter 1.188,- kr 2.376,-
Fobruksgebyr 200m3 16,81,- kr 3.362,-
Total kostnad kr 5.738,-

 Eksempel 2: Husstand uten vannmåler. Årskostnaden blir (inkl mva):

Fastgebyr vann 1 boenhet kr 1.188,-
Forbruksgebyr stipulert 3m3 x 182m2 BA kr 9.178,-
Total kostnad kr 10.366,-

 

Saksbehandlingsgebyrer

Utlippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000pe

   

Søknad om utlippstillatelse, løsning i samsvar med lokal

forskrift, inntil 50 pe

kr 3.911,- ikke mva

Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med lokal

forskrift, inntil 50 pe

kr. 7.257,- ikke mva
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe, grunngebyr kr. 7.257,- ikke mva

* tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer

for anlegg større enn 50 pe

kr. 1.007,- ikke mva
Mindre endring/omgjøring av tillatelse kr. 2.232,- ikke mva
Utslipp/påslipp av avløp fra næring og industri    

Søknad om  om utslipps-/påslipps av tillatelse  av olje- og/eller fettholdig avløpsvann

fra næring og industri, grunngebyr.

kr. 3.911,- ikke mva

*tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer

kr. 1.007,- ikke mva

*Blir søknaden avslått, betales halvt saksbehandlingsgebyr

   

Saksbehandling av årsrapport (kontroll av fett og/eller oljeutskillere) vurderes etter medgått tid.

  ikke mva

 

Tilleggsgebyrer

  Eks. mva Inkl. mva
Manglende vannmåleravlesning kr 700,- kr 875,-

Avlesning av vannmåler utført av kommunen

pris er pr time (min 1 time)

kr 923,- kr 1.154,-
Bytting av skadet vannmåler utført av kommunen kr. 526,- kr 528,-
Plombering (pris pr time, min 1 time) kr 923,- kr 1.154,-

Sammensetning KOF (pris pr m3)

kr 12,- kr 15,-

Tilsyn av mindre avløpsanlegg, inntil 2000pe

kr 2.794,- ikke mva

Kontroll av mindre avløpsanlegg, inntil 2000pe

kr 2.232,- kr 2.790,-

Kontroll av utslipp av olje og/eller fett fra næring og industri

kr 923,- kr 1.154,-

Leie av vannmåler (dim. inntil 1 1/2'')

kr 263,- kr 328,-

Tilleggsgebyr der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav

om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist

vurderes etter medgått tid

Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13