Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

Innhold

Oversikt over gjeldende arealplaner

Gjeldene reguleringsplaner kan finnes i vår digitale kartløsning og i planarkivet.


Publisert: 15.11.2016 14:28:39
Sist endret: 15.11.2016 15:13