Nannestad kommunehus
Besøkdsadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
Stengt fram til mandag 26. april

 

Innhold

Oversikt over gjeldende arealplaner

Gjeldene reguleringsplaner kan finnes i vår digitale kartløsning og i planarkivet.


Publisert: 15.11.2016 14:28:39
Sist endret: 15.11.2016 15:13