UTVALGT KULTURLANDSKAP: Området Øya – Nordre Eik er et av i alt 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Området ligger i Nannestad kommune rett sørvest for Gardermoen, omfatter 20 gårdsbruk og utgjør kjerneområdet i et sammenhengende ravinelandskap langs elva Leira. Ravineformene her er sjeldent godt bevart og blant de største ravineområdene i leiravsetninger i Nord-Europa.

 


Publisert: 01.12.2016 08:06:55
Sist endret: 19.12.2022 13:48