Innhold

Lov om hundehold og båndtvang

Hundeloven, båndtvang og lokal forskrift

Generell båndtvang er fra og med 1. april til og med 20. august.

Om båndtvang, hundelovens kapittel 2, § 6:

”I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.”

I tillegg har den enkelte kommune lokal forskrift for hundehold som blant annet kan innebære utvidet båndtvangstid. Der gis det også bestemmelser for hund på offentlige områder i kommunen.

Hundeloven

Lokal forskrift om hundehold i Nannestad kommune

 

Båtseptik

Du kan tømme toaletter fra båter i Hurdalssjøen direkte til godkjente mottaksanlegg. 

Kommunene Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Ullensaker har i samarbeid med Andelva Båtforening og Hurdal Båt- og Snekkeforening nå etablert følgende godkjente mottaksanlegg: 

  • Hurdalssjøen nordvest: Vestsidevegen 60. Hurdal Båt- og Snekkeforening. På utsiden av klubblokalet. Kun porta potti tømming.  
  • Hurdalssjøen sørøst: Nedstrøms E6, i Merra. På brygga til Andelva Båtforening. Både tømming av porta potti og slange på brygga til å tømme tanken om bord.   

Det er gratis å tømme båttoalett for alle, også innbyggere som ikke er medlemmer av båtforeningene. Takk til Andelva Båtforening og Hurdal Båt og Snekkeforening for at de tar ansvar og er vertskap for dette tilbudet! 

Øvrige anlegg, som er gratis å benytte for alle innbyggere:

  • Glomma/Vorma nedstrøms Svanfoss: I Årnes. Brygga til Årnes Båtforening, ved Elvekongen. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
  • Vorma oppstrøms Svanfoss: I Sundet. Blir sannsynligvis etablert på en brygge i Sundet. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Pt. uavklart når det blir ferdig, planlegging pågår.

Vi minner om at all tømming av septik til innsjøer og vassdrag er forbudt. Og vi oppfordrer båteiere med toalett om bord til å ta turen innom et av mottaksanleggene, bli kjent med bruken og ikke minst være behjelpelig med å påsé at det holdes rent og pent rundt anleggene.   

 

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål. Politiet skal kontaktes i tilfelle lovovertredelser.

Snøscootere

Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser – når det foretas av kommuner,
hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt.

Barmarkskjøring

Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.

Vann og vassdrag

Ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunene kan ha egne lokale forskrifter for motorferdsel på vassdrag.


Publisert: 23.09.2020 12:47:11
Sist endret: 03.08.2021 09:05