Innhold

Begrepet ansvarsart brukes om arter som en hvis region eller nasjon har et spesielt ansvar for å ta vare på i henhold til Bonn- og Bern-konvensjonene, da de har en vesentlig del av den naturlige bestanden. Norske ansvarsarter har 25 % eller mer av den europeiske bestanden i Norge. Flere av disse er utryddingstruede og finnes på den Norske rødliste. Rødlisten er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut og kjennetegnes ved at de minker kraftig i antall, er fåtallige og at leveområdene blir færre, mindre eller fragmentert.

I Oslo og Akershus finnes 203 utryddingstruede ansvarsarter, og noen av disse har en større andel av bestanden i vår kommune. Kommunen har derfor et særlig ansvar for å ta vare på disse gjennom god forvaltning, hvis de på sikt skal overleve i Norge. Ansvarsartene er særlig knyttet til kalkrike områder, naturskog, raviner, kulturlandskap og gamle trær.

Dette er Nannestad kommunes ansvarsarter:

Artsnavn

Norsk navn

Rødliste

Gruppe

Amylocystis lapponica

lappkjuke

EN

Sopp

Pycnoporellus alboluteus

storporet flammekjuke

CR

Sopp

Hygrocybe citrinovirens

grønngul vokssopp

EN

Sopp

Pleurotus cornucopiae

traktøsterssopp

VU

Sopp

Xenasma rimicolum

 

VU

Sopp

Pycnora praestabilis

 

EN

Lav

Hygrohypnum montanum

huldrebekkmose

VU

Mose

Andrena hattorfiana

rødknappsandbie

CR

Veps

Bombus distinguendus

kløverhumle

EN

Veps

Bombus subterraneus

slåttehumle

VU

Veps

Panurgus banksianus

sandsommerbie

VU

Veps

Homonotus sanguinolentus

 

VU

Veps

 

Les mer om truede ansvarsarter i Oslo og Akershus i BioFokus-rapport 2016-12

Faktaark om slåttehumle 

Faktaark om kløverhumle 


Publisert: 08.05.2020 11:50:51
Sist endret: 08.05.2020 13:08