Det var i forbindelse med Chronic Wasting Disease (CWD) smitte blant villrein på Nordfjella at en så behov for å begrense smittekilder videre derifra. Du må søke kommunen om tillatelse. Tillatelse kan gis etter søknad, når snøforholdene er slik at det blir vanskelig for dyrene å finne mat.

For å få tillatelse må man sende søknaden til kommunen. Kommunen behandler saken, og videresender søknaden til Mattilsynet som gir tillatelser etter lovverket.

For å fore må man forholde seg til gitte retningslinjer, blant annet tilsyn av foringsplassen og fortype. Du må også være forberedt på å fore dyrene helt til snøen har gått.

Regelverket som regulerer forbud mot foring av hjortedyr, som rådyr, elg og hjort.

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

  • § 6. Det er forbudt å legge ut for og slikkesteiner til ville hjortedyr.

Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til

  • kortvarig nødforing i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.
  • For å søke tillatelse til kortvarig nødforing må du søke via kommuenen i nettskjemaet vårt.

Søknadsskejma finner du her


Publisert: 22.02.2023 11:36:40
Sist endret: 20.03.2023 12:49