Det var i forbindelse med smitte av Chronic Wasting Disease (CWD) blant villrein på Nordfjella at en så behov for å begrense smittekilder videre derifra. Smitte kan skje på fôrplasser hvor mange dyr møtes.

Du må søke kommunen om tillatelse til fôring. Tillatelse kan gis etter søknad, dersom snøforholdene er slik at det blir vanskelig for dyrene å finne mat selv.

For å få tillatelse til fôring må man sende søknaden til kommunen. Kommunen behandler saken, og videresender søknaden til Mattilsynet som gir tillatelser etter lovverket.

For å fôre må man forholde seg til gitte retningslinjer, blant annet tilsyn av fôringsplassen og fôrtype. Du må også være forberedt på å fôre dyrene helt til snøen har gått.

Regelverket som regulerer forbud mot fôring av hjortedyr, herunder rådyr, elg og hjort.

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

  • § 6. Det er forbudt å legge ut for og slikkesteiner til ville hjortedyr.

Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til

  • kortvarig nødfôring i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.
  • For å søke tillatelse til kortvarig nødfôring må du søke via kommunens skjema nedenfor.

Søknadsskjema finner du her


Publisert: 22.02.2023 11:36:40
Sist endret: 29.06.2023 10:00