Innhold

Etablerertjenesten har fast kontorplass på rådhuset til Ullensaker kommune på Jessheim, men vil også ha en ambulerende kontortjeneste rundt i de ulike kommunene. 

Faste kontordager er mandager og onsdager.

Du kan også lese mer på:

https://startupviken.no/

Etablerertejenesten kan kontaktes på telefon 47 75 01 05 (telefonen er betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag), og på e-post på etablerer@norgesvel.no.

Etablerertjenesten leverer både kurs, webinarer og veiledning, begge deler er gratis for deltakerne. Hver etablerer får i tillegg til kurs i utgangspunktet to timer med veiledning med en av våre konsulenter. Det ideelle er at man kan ha fysiske møter, men det er også mulig å ha nettmøter hvis det er hensiktsmessig.

Etablerertjenesten utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1250,-.

 

Utover kontoret på Jessheim vil etablerertjenesten i utgangspunktet legge kurs og veiledninger til de områdene der det er etterspørsel i betydning av antall etablerere. Det vil derfor kunne ta litt tid før de har vært rundt i alle kommunene, selv om de selvsagt er tilgjengelige på Jessheim i tillegg til telefon, e-post og Skype alle dager i normal arbeidstid.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel


Publisert: 21.02.2018 08:00:05
Sist endret: 09.12.2020 09:11