I samarbeid med Viken Fylkeskommune, tilbyr kommunene på Øvre Romerike gratis etablererhjelp til personer som vil etablere egen bedrift i regionen. Tjenestene er levert gjennom et samarbeid mellom Nes, Ullensaker,  Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Gjerdrum kommune

Etablerertjenesten på Øvre Romerikes gratis tilbud omfatter blant annet:

  • 1-til-1 veiledning (på Etablererkontoret på Business Jessheim, ambulerende i distriktet og digitalt)
  • Grunnkurs i etablering
  • Ulike temakurs (forretningsutvikling, markedsføring og salg)
  • Gründercaféer
  • Introduksjon til lokale nettverk
  • Digitale nettverkstreff

Etablerertjenesten utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1250,-.

Mer informasjon om etablerertilbudet:

 

Tjenestene leveres av Norges Vel og Inclusion 


Publisert: 21.02.2018 08:00:05
Sist endret: 21.12.2022 12:17