Øvre Romerike Brann og Redning

Industrivegen 28, 2069 Jessheim - Telefon: 47 88 43 00 - e-post  postmottak@orbrann.no

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Øvre Romerike Brann og redning

Øvre Romerike Brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Nes.

Øvre Romerike Brann og redning

Feiing

Feiing og tilsyn

Informasjon om feiing og tilsyn finner du på nettsidene til Øvre Romerike Brann og redning.

Feie-og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynstjenesten finansieres ved gebyrer. Tjenesten utføres etter behov. Faktureres årlig sammen med andre kommunale eiendomsgebyrer. Tjenesten utføres av feieravdelingen i brannvesenet (Øvre Romerike Brann og redning).

Relevant nettsteder

Øvre Romerike Brann og redning

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Feiegebyr pr. pipeløp 331
Tilsynsgebyr pr. pipeløp 132

Fyrverkeri

Øvre Romerike Brann og redning administrerer alt som har med salg av fyrverkeri å gjøre, og du kan finne informasjon om dette på deres nettsider.

Øvre Romerike Brann og redning

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Gebyr for behandling av søknader om tillatelse   2 553
Gebyr for gjennomføring av tilsyn 2 553

Generelle bestemmelser

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av kommunestyret 09.02.2016.   Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike Brannvesen.


Publisert: 28.09.2016 10:08:33
Sist endret: 15.11.2016 15:13