Priser - Kultur, idrett og fritid

Kulturskolen

Elevkontingent, pris pr. sesong (halvt år)  
Individuell* 1 737
Gruppe 1 158
Talent 3 685
Voksne individuell 3 475
Voksne gruppe 2 317
   
* Søskenmoderasjon til elever under 18 år: 10 % rabatt i elevkontingent pr. søsken.        

Leie av lokaler

Nannestadhallen

Generelle bestemmelser
Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 
Leie av en bane med ett sett garderober Mandag - Fredag Pris pr. time  165 

Arrangement, 1 eller 2 baner

Leien inkl. garderober, møterom og kiosk (evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).

   Lørdag- Søndag   Pris pr. bane pr. døgn 1640
   
 
Leie av styrkerom/spinning   Mandag - Fredag Pris pr. time  165    
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 165
               
* Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.          

Nannestad kunstgressbane          

 
Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 980
Mandag - Søndag 3/4 bane   Pris pr. time 925
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 620
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 310

Maura-hallen

Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 165

Lokaler festavdeling Nannestad kommunehus

Generelle bestemmelser
Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.
Depositum: 25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.
Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.
Lokaler       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal       347 279 69 139
Kommunestyresal     279 209 56 105
Black Box       56 56 56 56
Tjeneste       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 1 500 1 500   1 500
Oppsett av bord/stoler storsal 331 323   323
Renhold storsal 660 642   642
Renhold kommunestyresal 512 512   512
Renhold øvrige rom 323 323   323
                     
* Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.      

Publisert: 30.01.2017 08:28
Sist endret: 30.01.2017 08:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?