Priser - Barnehage, skole og SFO

Barnehage

Barnehagesats*/** 100 %       Pris pr. mnd. 2 730
50 %       Pris pr. mnd. 1 433
Kostpenger 80 % - 100 % plass     Pris pr. mnd. 305
70 % plass og mindre     Pris pr. mnd. 153
Ekstradager i barnehage 215
   
* Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5 % til deltidsprosenten.     

SFO

Nannestad kommune har følgende tilbud:

Skolefritidsordningen

Hel plass

Delt plass

Pris pr. mnd

Pris pr. mnd

3051

1947

Kjøp av ekstra dag   Dagsats 210
Gebyr for sent henting   Pris pr. påbegynte time 210

Det gis 30 % søskenmoderasjon fra barn nr. 2.

Betaling skjer forskuddsvis for hver hele måned. Ved manglende betaling opphører tilbudet om plass. Dersom barnet ikke blir hentet i rett tid blir foresatte belastet for ekstra utgifter.


Publisert: 30.01.2017 08:32:58
Sist endret: 30.01.2017 08:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?