Priser - Barnehage, skole og SFO

Barnehage

Barnehagesats*/** 100 %       Pris pr. mnd. 2 730
50 %       Pris pr. mnd. 1 433
Kostpenger 80 % - 100 % plass     Pris pr. mnd. 305
70 % plass og mindre     Pris pr. mnd. 153
Ekstradager i barnehage 215
   
* Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5 % til deltidsprosenten.     

SFO

Nannestad kommune har følgende tilbud:

Skolefritidsordningen

Hel plass

Delt plass 

Pris pr. mnd

Pris pr. mnd

3051

1947

Kjøp av ekstra dag   Dagsats 210
Gebyr for sent henting   Pris pr. påbegynte time 210
Timer pr.uke i ferier

Helt plass

Delt plass

50 timer

25 timer

 

Delt plass utgjør 13 timer i uken.

Det gis 30 % søskenmoderasjon fra barn nr. 2.

Betaling skjer forskuddsvis for hver hele måned. Ved manglende betaling opphører tilbudet om plass. Dersom barnet ikke blir hentet i rett tid blir foresatte belastet for ekstra utgifter.


Publisert: 30.01.2017 08:32
Sist endret: 30.01.2017 08:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?