Priser - Helse, omsorg og velferd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Trygghetsalarm Pris pr. mnd 291
Nøkkelboks* Pris pr. mnd 48
Utkjøring av mat Pris pr. gang 27
Middag Pris pr. porsjon 69
Dessert Pris pr. porsjon 27
Grøt Pris pr. porsjon 32
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 165
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 165
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert Pris pr. gang 101
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 69
Vask av mopper Pris pr. gang 48
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 370
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 528
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 370
   
* Nøkkelboks blir fakturert hvert kvartal.     

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.1.2017:  kr 92 576 Fra kr: Til kr:      
Under 2 G*   185 152 Pris pr. mnd. 200
Mellom 2 og 3 G 185 152 277 728 Pris pr. mnd. 557
Mellom 3 og 4 G 277 728 370 304 Pris pr. mnd. 1 151
Mellom 4 og 5 G 370 304 462 880 Pris pr. mnd. 1 555
Over 5 G 462 880   Pris pr. mnd. 2 158

Publisert: 27.01.2017 14:40:14
Sist endret: 30.01.2017 08:06