Innhold

I år avholdes stortings- og sametingsvalget 12. og 13. september 2021.

Den offisielle valgdagen er mandag 13. september 2021.

Nannestad kommunestyre har vedtatt å avholde valg også søndag 12. september 2021.

Stemmerett ved stortingsvalget

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må følgende fire krav være oppfylt:

  1. være norsk statsborger,
  2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  3. ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  4. være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Hvem kan du stemme på til stortingsvalget?

For manntallsførte velgere i Nannestad kan du stemme på godkjente listeforslag med kandidatnavn i tidligere Akershus fylke, vedtatt av Viken fylkesting til stortingsvalget 2021:

Følgende 20 partier stiller til stortingsvalget i Akershus: 

Alliansen - Alternativ for Norge

Arbeiderpartiet

Demokratene

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Fremskrittspartiet

Generasjonspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og Næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne

Partiet Sentrum

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

 Link til godkjente listeforslag med kandidatnavn: https://viken.no/_f/p1/i3624120a-f84a-4f42-8458-22df3216a334/lister_og_kandidater_akershus.pdf

Stemmerett ved sametingsvalget

For å kunne stemme til sametingsvalget, så må du være registrert i sametingets valgmanntall. 

For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.

Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Dersom du har registrert deg i sametingets valgmanntall innen midnatt 30. juni i valgåret, så har du stemmerett ved valget i 2021.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, så må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene før du kan registrere deg inn i sametingets valgmanntall.

De det gjelder vil få tilsendt informasjon fra sametinget.

Manntallsførte velgere til sametingsvalget i Nannestad kommune har kun anledning til å avgi forhåndsstemme i perioden 10. august til 10. september.

 

Hvem kan du stemme på til sametingsvalget?

Manntallsførte velgere i Nannestad til sametingsvalget tilhører Sør-Norge valgdistrikt hvor følgende 8 partier stiller liste

Árja

Arbeiderpartiet

Samefolkets Parti

Nordkalottfolket

Høyre

Senterpartiet

Fremskrittspartiet

Norske Samers Riksforbund

 

Godkjente listeforslag med navn på kandidater for Sør-Norge

Informasjon om sametingsvalget

 

Manntall

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Manntallet for stortings- og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn på servicekontoret ved Nannestad bibliotek, og er tilgjengelig til og med 10. september 2021. I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig, begrunnet og sendes til postmottak@nannestad.kommune.no

Søknad om innføring i manntall

 

Legitimasjon

- husk å ta med legitimasjon!

På valgdagene 12. og 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt pr. 30.06.2021. 


Kommunen kunngjør hvor valglokalene i Nannestad er og med tilhørende åpningstider. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Valgkort er ikke legitimasjon.

Eksempler på legitimasjon er

  • pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
    Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. 

 

Forhåndsstemme 10.08. - 10.09.2021

Forhåndsstemmer mottas på kommunens bibliotek, Teiealleen 9 med følgende åpningstider: 

Åpningstider  - forhåndsstemming 
Uke 32 tirsdag 10.08. Kl. 10.00 - 15.00
  onsdag 11.08. Kl. 10.00 - 15.00
  torsdag  12.08. Kl. 10.00 - 15.00
  fredag 13.08 Kl. 10.00 - 15.00
Uke 33 mandag 16.08. Kl. 10.00 - 15.00
  tirsdag 17.08. Kl. 10.00 - 15.00
  onsdag 18.08. Kl. 10.00 - 15.00
  torsdag 19.08 Kl. 10.00 - 15.00
  fredag 20.08. Kl. 10.00 - 15.00
Uke 34 mandag 23.08. Kl. 10.00 - 15.00
  tirsdag 24.08. Kl. 10.00 - 15.00
  onsdag 25.08. Kl. 10.00 - 15.00
  torsdag 26.08. Kl. 10.00 - 15.00
  fredag 27.08 Kl. 10.00 - 15.00
Uke 35 mandag 30.08. Kl. 10.00 - 20.00
  tirsdag 31.08. Kl. 10.00 - 15.00
  onsdag 01.09. Kl. 10.00 - 15.00
  torsdag 02.09. Kl. 10.00 - 20.00
  fredag 03.09. Kl. 10.00 - 15.00
Uke 36 mandag 06.09. Kl. 10.00 - 20.00
  tirsdag 07.09. Kl. 10.00 - 20.00
  onsdag 08.09. Kl. 10.00 - 20.00
  torsdag 09.09. Kl. 10.00 - 20.00
  fredag 10.09. Kl. 10.00 - 15.00

 

I denne perioden kan du avgi din stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i Nannestad kommune og er mantallsført i et annet fylke enn tidligere Akershus, benyttes avkryssningsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt med kandidatnavn og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter legitimerer du deg for stemmemottaker. Stemmeseddelen din blir stemplet før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt som du selv legger i valgurnen.

Stemmen din blir så sendt til valgstyret i den kommunen du er manntallsført i pr. 30.06.2021 for opptelling. 

 

 

Stemme på valgdagene 12.-13.09.2021

Kun velgere som er manntallsført i Nannestad kommune kan avgi stemme på valgdagene. 

Kretser, valglokaler og åpningstider
Krets nr. og navn: Valglokale:

Åpningstid

Søndag 12.09.21

Åpningstid

Mandag 13.09.21

Krets 1 Preståsen Preståsen skole Kl. 14.00 - 21.00 Kl. 11.00 - 21.00
Krets 2 Maura Maurahallen Kl. 14.00 - 21.00 Kl. 11.00 - 21.00
Krets 3 Kringler-Slattum Kringler-Slattum skole Kl. 14.00 - 21.00 Kl. 11.00 - 21.00
Krets 4 Eltonåsen Eltonåsen skole Kl. 14.00 - 21.00 Kl. 11.00 - 21 00
Krets 5 Sandsnesseter Sandsnesseter grendehus Stengt Kl. 16.00 - 21.00

 

Valg og korona

I Norge er det mulig å stemme fra 1. juli til valgdagen, som er mandag 13. september. Den lange stemmeperioden gjør at velgere kan planlegge å stemme når det er lite pågang, og dermed unngå kø.

Vi følger egen smittevernveileder for gjennomføring av valg, bla. ved at det er oppmerket køhåndtering, håndsprit tilgjengelig ved inn- og utgang, renhold av berøringspunkter, pleksiglass mellom velger og stemmemottaker og ansatte har fått god opplæring i smittevern. Det er trygt å avgi sin stemme.

Departementet har kommet med midlertidige lovendringer for å ivareta at velgere i karantene eller isolasjon skal få stemt.

Har du symptomer, er i karantene eller i isolasjon og har behov for å avgi stemme på valgting 12. og 13. september

Kontakt kommunen for å gjøre avtale om å stemme ved å ringe telefon 476 53 915 eller e-post til maren.langlo@nannestad.kommune.no. Frist mandag 13. september kl. 10.00.

Dette gjelder kun manntallsførte velgere i Nannestad kommune.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for stemmemottakerne å finne deg i manntallet.

Valgkortet er derfor veldig nyttig for deg som velger og for stemmemottakerne.

Noen velgere kommer fortsatt til å få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

For mer informasjon:


Publisert: 13.01.2021 15:21:39
Sist endret: 31.03.2022 08:47