Innhold

Valgdager og åpningstider

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes søndag 10. og mandag 11. september.

Åpningstidene for de ulike valglokalene blir publisert etter vedtak i valgstyret. 

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må følgende krav være oppfylt:

  1. Vedkommende må være norsk statsborger,eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  2. Ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  3. Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  4. Være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  5. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Opprette elektronisk listeforslag

Listeforslag på papir 

Manntall

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig, begrunnet og sendes til postmottak@nannestad.kommune.no

Søknad om innføring i manntall 

Legitimasjon

- husk å ta med legitimasjon!

Kommunen kunngjør hvor valglokalene i Nannestad er og med tilhørende åpningstider. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Valgkort er ikke legitimasjon.

Eksempler på legitimasjon er

  • pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
    Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.   

For mer informasjon


Publisert: 13.01.2021 15:21:39
Sist endret: 05.01.2023 10:15