Innhold

Reglement for Administrasjonsutvalget

Delegering til rådmann

Reglement for driftsstyrene ved skolene i Nannestad

Reglement for Eldrerådet

Regler for bruk av flagg og kommunevåpen

Forretningsorden

Etiske retningslinjer i Nannestad kommune

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i perioden 2015 - 2019

Reglement for gruppelederforum

Reglement for Klagenemnda

Kommunikasjonsstrategi for Nannestad kommune 2016 - 2020

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur

Ordførerfunksjonens omfang og innhold

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Reglement for interpellasjoner og spørsmål

Reglement for møter i folkevalgte organer

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer

Rutiner for behandling av høringer

Reglement for rådet for funksjonshemmede


Publisert: 19.01.2017 08:26:02
Sist endret: 19.01.2017 08:26