Politisk sekretariat ivaretar kontorstøtte- og forværelsefunksjonen for ordfører.

Noen av de viktigste oppgavene til politisk sekretariat er følgende:

  • Sekretærfunksjon for politisk ledelse, herunder ordfører og varaordfører
  • Produksjon av møteinnkallinger til innstillingsutvalg og kommunestyre.
  • Utbetaling av godtgjøring til politikere
  • Praktisk gjennomføring av valg i valgårene

Besøksadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad

Telefon: 66 10 50 91/476 53915

epost: postmottak.politisk@nannestad.kommune.no eller maren.langlo@nannestad.kommune.no


Publisert: 19.01.2017 13:23:47
Sist endret: 21.08.2023 14:18